Skomakarböle, Hfrs

+358 20 7032 555

Hertonäs, Hfrs

+358 20 1550 269

Tammerfors

+358 20 7032 552

Lempäälä

+358 20 1555 257

Jyväskylä

+358 20 7032 553

Uleåborg

+358 20 7032 550

OVT-produkt- och prisuppgifter

Vi tillhandahåller uppdaterade OVT-produkt- och prisfiler i både text- och tabellformat.

Kontakta oss via e-post på yllapito@lvi-wabek.fi för att få materialet.

Du behöver VVSE-entreprenadprogramvaran för att öppna LVI-WaBeKs OVT-produkt- och prisuppgiftsfilerna (kom ihåg att kopiera filerna i rätt mappstig). Var uppmärksam, att prisfilerna(.txt-tekstfiler) är komprimerade i .zip-mapp, som måste upplösas före användningen av filerna.

Försäljnings- och kontraktvillkoren

LVI-WaBeKs försäljnings- och leveransvillkor