WA’CENTER

VVS-avhämtningsbutiken betjänar dig 24/7

Som första i Finland öppnade vi VVS-avhämtningsbutikerna, som är öppna åt kontokunderna 24/7. Nu behöver byggarbetsplatsen inte mera stå p.g.a. varubrist, och t.ex. en ny pump eller varmvattenberedare får man istället för den söndriga när som helst. Butiker i Helsingfors, Åbo, Lempäälä, Tammerfors, Uloåborg och Jyväskylä – kedjan växer närmaste åren.

Erfarenhet om SuperService

Indrek Mutso

”Wa’Center 24/7-tjänsten har räddat oss från många besvärliga situationer. Det är inte bara en eller två gånger, som vi varit tvungna att söka produkter sent på kvällen eller veckoslut.”

Verkställande direktör Indrek Mutso, U-H Talotekniikka Oy

mentor osmani

”Det har verkligen varit fint att höra från våra kundföretag, hur de får extra spark till sin affärsverksamhet med hjälp av SuperService. Det uppmuntrar även oss att utveckla våra tjänster vidare.”

Försäljningschef Mentor Osmani, LVI-WaBeK Oy