VVS-PARTIHANDEL/PRODUKTER

Vattenmätningssystem

FRÅGA MERA AV FÖRSÄLJARNA tai bekanta dig med produktbroschyrer

Toppklassens vattenmätningssystem som en komplett enhet

Rent vatten är en värdefull sak. Därför kommer man i fortsättningen alltmer att fästa uppmärksamhet på förbrukningen och också prissättningen. EU-direktivet förutsätter övergång till bostadsspecifika mätare i långa perspektivet.Rent vatten är en värdefull sak. Därför kommer man i fortsättningen alltmer att fästa uppmärksamhet på förbrukningen och också prissättningen. EU-direktivet förutsätter övergång till bostadsspecifika mätare i långa perspektivet.

I samma takt stiger kravet på mätningssystemen: mätningens pålitlighet och uppföljningens lätthet är huvudsakligen viktigt. Högklassigt system ger pålitliga mätuppgifter automatiskt som grund för uppföljning av förbrukningen, rapportering och som grund för faktureringen.

Fjärravlästa vattenmätningssystem med tjänster

Du får av oss toppkvalitets METEC-vattenmätningssystem med tjänster som färdigt paket. Den innehåller M-Bus-bussanslutna bosstadsspecifika vattenmätare för kalt och varmt vatten samt husbolagsspecifik centralenhet. Du kan välja antingen trådlösa eller traditionella mätare. Båda är lätta att installera och mycket pålitliga och grundar sig på standard M-Bus-bussprotokoll och den senaste mätarteknologin. Mätarna är MID-godkända och innehåller magnetskydd (enligt PN-EN 14154).

 

Lösningen underlättar disponentens arbete

Eftersom färdigheten för fjärravläsning är som standard i METEC-systemet, får disponenten nerladdat förbrukningssiffrorna via fjärravläsningstjänsten lätt varifrån och när som helst. Tjänsten förvarar också mätardatan tryggt. Mätaravläsningarna och förbrukningsdata kan överföras direkt till faktureringsmjukvaran via integrationsgränssnittet i tjänsten.

Bostadsspecifika displayer och andra mätvärden

Till METEC-systemet är möjligt att ansluta bosstadsspecifika displayer, varifrån invånarna kan se mätuppgifterna. Eftersom med är också bostädernas temperatur- och fuktmätningar, kan man följa upp även dessa uppgifter via fjärravläsningstjänsten.

> Dessutom kan man ta med i systemet och fjärravläsningstjänsten bostadens eller husbolagets övriga M-Bus-buss anslutna mätningar, till exempel bosstadsspecifika kylenergimätningar och fastighetens huvudvattenmätning. Alla systemets mätuppgifter som är anslutna till tjänsten kan man läsa och ladda lätt via Internet.

Anu Kätkä Metec Oy

”Du får från oss toppkvalitets METEC-mätningssystem med tjänsterna som färdigt paket.”

Verkställande direktör Anu Kätkä, Metec Oy