PRISLISTOR OCH PROGRAMVARA

Prislistor

OVT - produkt- och prisuppgifter

Du behöver VVSE-entreprenadprogramvaran för att öppna LVI-WaBeKs OVT-produkt- och prisuppgiftsfilerna (kom ihåg att kopiera filerna i rätt mappstig). Alla material kan du ladda åt dig själv genom att klicka på ladda-knappen vid filraden.

Var uppmärksam, att prisfilerna(.txt-tekstfiler) är komprimerade i .zip-mapp, som måste upplösas före användningen av filerna. Om du har frågor om OVT, sänd e-post till adressen yllapito(at)lvi-wabek.fi. Om du behöver prislistorna i ett annat format, kontakta vår försäljningspersonal.

Försäljnings- och kontraktvillkoren

Prislistorna

OVT-uppdateringsfilerna (.txt) oktober 2021

Excel prislistor oktober 2021