Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!

Henkilötietojen käsittely LVI-WaBeK Oy:n palveluissa:

1. Millaisia tietoja minusta käsitellään?

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 2 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

– nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
– digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot kuten käyttaäjätunnus ja salasana tai muu
mahdollinen yksilöivä tunnus
– asiakaspalautteet, yhteydenotot sekä peruutustiedot
– luvat ja suostumukset
– muut käyttäjältä kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

– Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
– Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste,
tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite,
istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
– Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttaäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava
tunniste.
– Sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla
lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
– Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.
– Palveluiden käytöstä tai muista tiedoista johdetut tiedot:
– Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Käytaämme henkilötietoja asiakkaidemme palvelemiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja markkinointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

3. Millä perusteella henkilötietojani käsiellään?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Kun lähetämme sinulle sähköisiä markkinointiviestejä käsittelemme tietojasi suostumukseen perustuen.

Lakisääteinen velvollisuus: Säilytämme laskutustietoja lain vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten.

4. Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?

Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja siten, että käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.

Käyttäjä saa lisätietoja käyttämistämme tekniikoista ja tunnisteista evästekäytännöistämme.

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja enintään kaksi vuotta tietojen keräämisestäa. Riippuen käyttötarkoituksesta, johon tiedot on kerätty, saatamme säilyttää tietoja myös lyhyemmän aikaa

6. Kuka käsittelee henkilötietojani?

LVI-WaBeK Oy:n henkilökunta voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

ParempiPutkiremontti -palvelumuodossa asiakkaiden yhteystiedot ovat ParempiPutkiremontti- yritysten käytössä, jotka omalta osaltaan vastaavat, että henkilötietojen käsittely on GDPR säännösten mukaista. Tämä mainitaan erikseen tilanteessa, jossa asiakas antaa ParempiPutkiremontille henkilötietojaan.

8. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurien salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. Käytetäänkö evästeitä ja mitä ne ovat?

Voimme kerätä käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjä päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka
avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailuistani

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Sanomalle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

11. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkistaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

12. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä sähköpostitse info(at)lvi-wabek.fi.

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen
LVI-WaBeK Oy Tietosuoja Koskelontie 22
02920 ESPOO